A Békés megyei SM egyesület elnöke is tagja lett a civil szervezetek számára pályázatokat kiíró és elbíráló, újonnan alakult Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) egyik szakkollégiumának, amely révén a szakember a következő négy évben aktív közreműködője lesz a civil szektor felé irányuló támogatások és pályázatok rendszerének.

2012-től a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) elnevezésű szervezet váltja a korábban többek között a civil szervezetek támogatásával, pályázatok kiírásával és elbírálásával foglalkozó Nemzeti Civil Alapprogramot (NCA). A szervezet testületeibe – tanács és további öt szakkollégium – a végső választást megelőzően civil szervezetek is küldhettek delegáltakat. A Békés megyei civil szervezetek összefogása, amelyhez az ország különböző területeiről SM egyesületek is csatlakoztak, valamint a megválasztott szakember eddigi civil tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy  Herczegné Szabó Mariannát, a Békés megyei SM egyesület elnökét meggyőző szavazattöbbséggel választották be az Új nemzedékek jövőjéért szakkollégium döntéshozói közé.

A NEA-tanács és kollégiumainak tagjai négy évre szóló megbízást kaptak. A tanács a civil szektornak szóló pályázatok elvi irányairól hoz majd döntést, míg a mellette működő öt szakkollégium dönt a jövőben a civil pályázatok tárgyáról, a konkrét kiírásokról, majd a rendelkezésre álló források elosztásáról.

A NEA kilenc tagból álló tanácsának elnökévé Csizmadia Lászlót, a Civil Összefogás Fórum alapítóját választották. A tanács, valamint az öt kollégium tagjainak kinevezési okmányait Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter megbízásából Szászfalvi László, a szaktárca egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára március végén adta át Budapesten.

A civil társadalom erősítését, a civilek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgáló idei pályázatokat a választások után ki is írta Nemzeti Együttműködési Alap, 2012-ben összesen 1,9 milliárd forintra pályázhatnak a civil szektor szereplői.

A NEA tagok kinevezésekor készült fotók a Képtárban nézhetők meg.