B e s z á m o l ó

A Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének SM Hetéről 

alt 

2007 novemberében, az NCA által kiírt pályázati lehetőség kapcsán a Békés Megyei SM-es Emberek Közhasznú Szervezetének sikerült felvennie a kapcsolatot a Szlovák Országos Sclerosis Multiplexes Egyesülettel. A szlovákiai találkozás alkalmával fogalmazódott meg mindkét fél számára, hogy szükséges lenne, egy több napos tárgyalássorozat, ahol a két egyesület tagjai, és vezetői kicserélhetik mind szakmai, mind pedig személyes tapasztalataikat az egyesületek vezetésével, életével, és a betegséggel kapcsolatban is. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a szlovák partnert meghívjuk egy négynapos Magyarországi eszmecserére. Ennek időpontját az Országos Sm napunk időszakára tettük, hogy bepillantást nyerhessenek a magyarországi sm betegek ellátási rendszerébe.
A négynapos látogatás első napján 2008. szeptember 6.-án, a hét fő szlovák vendég Nyíregyházára látogatott el, ahol az ország egyetlen SM Centruma működik. Megismerkedtek az ott folyó munkával, betegekkel, sőt még egy kis kényeztető kezelést is kaptak gyógytorna, masszírozás, illetve mágneses kezelés formájában.
Másnap, szeptember 7.-én, már a Békés megyei egyesület tagjaival találkozhattak Gyulán, ahol a délután folyamán a várossal ismerkedtek, illetve a gyulai gyógyfürdő hatásával, majd este egy kellemes vacsora mellett mind a betegek, mind pedig az egyesületek vezetői megoszthatták tapasztalataikat egymással. Ezen a találkozón egyesületünk 9 tagja vett részt, akiknek módjukban állt ismerkedni, barátkozni, a szlovák sm betegekkel, és érdeklődni az sm-el kapcsolatos, náluk folyó terápiákról, lehetőségekről.
Ezt követte a szegedi Országos Sm Nap, ahová közösen indultunk az egyesületünk 30 tagjával, és a szlovák delegációval.
A Megyeházán megtartott rendezvényen a sclerosis multiplex-szel foglalkozó orvosok tartottak előadást az aktuális kutatási eredményekről, terápiás lehetőségekről. Az előadók között volt Prof. Dr. Vécsei László Akadémikus a SZTE Neurológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Bencsik Krisztina, a SZTE Neurológiai Klinika egyetemi docense, az OTT elnöke, Dr. Rajda Cecília, a SZTE Neurológiai Klinika Egyetemi Tanársegédje, és Prof. Dr. Komoly Sámuel, a PTE Neurológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, az OTT volt elnöke.
Ezt követte az ebéd, majd kulturális program szórakoztatta a jelenlévőket. Fellépett a Tápai Hagyományőrző Egyesület, az  Arlechino Modern és Mazsorett Táncegyüttes, a Piros Rózsa Nyugdíjas Klub Énekkara, és a „Fiesta” Tánc Kft Hobbi Formációs Csoportja.
A rendezvénynek nagy jelentősége volt azáltal, hogy a betegek vezető neurológusoktól, első kézből kaptak hiteles információkat, másrészt megoszthatták egymással tapasztalataikat, valamint a sorstárközösség révén erőt meríthettek a hétköznapok sokszor keserves küzdelmeihez.
A rendezvény után az Ópusztaszeri Szeri Kempingbe vettük utunkat, ahol lefoglalt szállás várt bennünket. A délután, és az este folyamán tovább folytatódott a két ország sm egyesülete, és betegei közötti szakmai tapasztalatcsere, ismerkedés. A jó hangulatú beszélgetések közelebb hozták egymáshoz a betegeket, ismeretségek, barátságok kötődtek.
Másnap, szeptember 8.-án pedig közösen megtekintettük az Ópusztaszeri Történelmi Emlékhelyet, ami egy kis felüdülést hozott betegeink számára, kikapcsolódhattak, új információkat gyűjthettek, kizökkenhettek a mindennapi, megszokott környezetükből, egy kis változatosságot, örömöt hozva életükbe. A Feszty-körkép megtekintése pedig maradandó élményt jelentett számukra.
Mind a szlovák, mind pedig a magyar résztvevők elégedetten, és élményekkel teli tértek haza a rendezvénysorozatról. Bízunk benne, hogy ezekből az élményekből hossszú időn át tudnak majd töltekezni a mindennapok sokszor keserű valóságában.

A rendezvényeken készült fotók megtekinthetők a képtárban!